Nakatanggap ako ng error message na "market is closed" habang sinusubukan kong maglagay ng mga trades. Ano ang ibig sabihin nito?

Have more questions?Submit a request