Otrzymałem komunikat o błędzie "rynek jest zamknięty", kiedy próbuję zawrzeć transakcje. Co to oznacza?

Have more questions?Submit a request