ฉันสามารถหาบันทึกหรือปลอกแพลตฟอร์มที่ไหนได้บ้าง?

Have more questions?Submit a request