ฉันสามารถให้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนและหลักฐานที่อยู่อาศัยได้ในเวลาเดียวกันไหม?

Have more questions?Submit a request