Kiedy nastąpi data przekazania pozycji?

Have more questions?Submit a request