ฉันจะเพิ่มตัวชี้วัดของค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวอย่างไร?

Have more questions?Submit a request